Certifikát NEMKO

SIRIUS dba o środowisko i jest posiadaczem certyfikatu NEMKO, który jest jednym z najbardziej prestiżowych europejskich instytutów technicznych aprobat.

Warunky i współpraca

>
Warunky i współpraca

Możliwość współpracy dla Salonów kuchennych lub Architektów :

W przypadku zainteresowania ofertą współpracy prosimy o kontakt: kontakt@okapysirius.pl

Cena i warunki płatności:

Ceny podstawowe podane na stronie internetowej są cenami detalicznymi zawierającymi podatek VAT.

Warunki dostawy i transport:
Zawsze potwierdzimy Twoje zamówienie i poinformujemy o terminie dostawy, jeśli okapu nie ma na magazynie, czas dostawy ok. 4-6 tygodni. Okapy Sirius to towary luksusowe, które w wielu przypadkach powstają właśnie na Twoje zamówienie. To jest ok. 200 modeli. Towar będzie zawsze gotowy do odbioru pod adresem Stefana Batorego 21/4 , 31-135 Kraków po uzgodnieniu z klientem. Lub dostarczone w wyznaczone miejsce na terenie Polski. Niektóre modele okapów zawsze wymagają przedpłaty. W przeciwnym razie okapu nie można wyprodukować. Wszystko zostanie określone po zamówieniu w przedsprzedaży i skonsultowane z klientem w kolejnych dniach. Wysyłka jest oplacana przez kupującego. Całkowita cena będzie zawsze podawana klientowi z wyprzedzeniem.

Forma płatności za towar:
Płatność z góry przelewem lub gotówką przy odbiorze towaru.
Oferujemy komercyjnym i sprawdzonym firmom inne możliwe formy płatności.

Procedura reklamacyjna:
Zawsze należy sprawdzić przesyłkę przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy dokonać wpisu w liście przewozowym w obecności kierowcy (przewoźnika). Jeśli nie ma możliwości natychmiastowego sprawdzenia towaru. Wpisz (przyjęto z zastrzeżeniem) w liście przewozowym. Sprawdź najpóźniej następnego dnia. Natychmiast zgłoś nam wykryte uszkodzenie. Kierowca (przewoźnik) musi również potwierdzić prawdziwość wpisu na liście przewozowym o uszkodzeniu przesyłki. Dokonanie wpisu i jego potwierdzenie w liście przewozowym (przewoźnik) jest warunkiem zgłoszenia reklamacji dostawy w zakresie ilości dostarczonych paczek, sztuk ew. uszkodzenia podczas transportu.

Zgłaszanie i dochodzenie gwarancji: Firma SIRIUS s.r.o. zapewnia naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne tylko na okapy SIRIUS sprzedawane w Czechach na Słowacji i w Polsce. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne zgłaszane są pod numerem telefonu PL +48660413071 CZ +420724145833 SK + 421 2622 45789 lub pisemnie na adres e-mail: kontakt@okapysirius.pl. Naprawa gwarancyjna wykonywana jest po okazaniu ważnej karty gwarancyjnej (SIRIUS hood s.r.o.) oraz dokumentu sprzedaży, wyłącznie przez nasz autoryzowany serwis. Gwarancja na okap udzielana jest na okres 24 miesięcy w gospodarstwie domowym. W przypadku użytku profesjonalnego gwarancja ograniczona jest do 6 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowo zamontowanych i podłączonych okapów, w przypadku których nastąpiło nieprofesjonalne podłączenie, nieprofesjonalna ingerencja podczas instalacji i tym samym możliwe jej uszkodzenie, w tym klęski żywiołowe, przepięcia, wyładowania atmosferyczne, pożar, woda, złe przechowywanie… Zwiększony hałas, zmniejszony wydmuch moc, kapiąca woda i tłuszcz… .. zawsze są przyczyną źle zaprojektowanej i zwymiarowanej średnicy, łącznie z długością okapu i jego umiejscowieniem nad płytą grzejną, gdzie należy przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Dlatego te fizyczne objawy nie mogą być traktowane jako awaria i awaria okapu, a usługi gwarancyjne mogą być stosowane po nieprofesjonalnym montażu. Nawet uszkodzenie powierzchni okapu spowodowane transportem, montażem, eksploatacją i złą konserwacją nie jest powodem do napraw gwarancyjnych i uzasadnionych roszczeń. Okapy są urządzeniami pomocniczymi w kuchni, gdzie służą do wentylacji nad strefą gotowania i nie mogą być używane do innych celów!

Obchodní podmínky

Digestoře SIRIUS s.r.o.
K Lichému stromu 195, 252 65 Tursko
IČ:26970007
Zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, 
Sekcja: C, wstaw C269798

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W przypadku zawarcia umowy kupna z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w ramach sklepu internetowego) konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru zgodnie z Kodeksem Cywilnym. W takim przypadku konsument kontaktuje się ze sprzedawcą i najlepiej oświadcza na piśmie, że odstąpił od umowy, podając numer zamówienia, datę zakupu oraz numer konta do zwrotu. Odstąpienie od umowy musi nastąpić nie później niż ostatniego dnia 14-dniowego terminu. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania świadczenia konsument musi przekazać dostawcy wszystko, co uzyskał na podstawie umowy kupna. Jeśli nie jest to już możliwe (np. W międzyczasie towar został zniszczony lub zużyty), konsument musi zapewnić odszkodowanie pieniężne w zamian za to, czego nie można już wydać. Jeżeli zwracany towar jest tylko częściowo uszkodzony, sprzedawca może dochodzić odszkodowania od konsumenta i odliczyć swoje roszczenie od zwracanej ceny zakupu. W takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany do udowodnienia szkody. Sprzedawca, konsument w takim przypadku zwraca tylko obniżoną cenę zakupu. Ponadto sprzedawca może odliczyć od ceny zakupu zwracanej kupującemu swoje rzeczywiste koszty zwrotu towaru (np. Koszt usunięcia zanieczyszczeń lub zakupu nowego oryginalnego opakowania, jeśli towar został zwrócony bez niego itp.). powyżej zalecamy odesłanie zwracanego towaru w oryginalnym opakowaniu, kompletnym i nieuszkodzonym. W dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedającemu przysługuje 14-dniowy termin na zwrot pieniędzy konsumentowi. Koszty związane z transportem zwracanego towaru ponosi konsument.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich(ADR):
W przypadku powstania między nami a Konsumentem sporu konsumenckiego wynikającego z umowy kupna, którego nie można rozwiązać za porozumieniem stron, konsument ma możliwość złożenia wniosku ADR o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na adres:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
E-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.